O Matiji Paunovski

Matija Paunovski

Ime najpoznatije travarke na prostorima starog kontinenta. Neki kažu i u svijetu. Nesvakidašnja žena, snažna ličnost sa energijom koju proviđjenje rijetko uliva ljudima, a kada to i čini nije izdašno kao u slučaju Matije. Kada vidite ovu ličnost, kada kada ste sa njom u kontaktu sigurno znate da ste u posebnom društvu sa bićem rijetko plemenitog kova I rijetke duhovne snage. Matija Paunovski plijeni, opčinjava ljude prefinjenom intuicijom, hvata vam misao u trenu i zna da odgovori na pitanje koje nije postavjeno, nije izrečeno ali je spremno. Ponekad bivate zapanjeni tananom intuicijom travarke koja vaše najdelikatne probleme umije da prepozna i razumije kao da ste sa njom o tome govorili satima. I što je još cudnije uglavnom o vama zna, ako hoće, više no vi sami. Šta je to, kakva je to obdarenost koja krasi ovu nevjerovatnu osobu. Matija Paunovski je član svijetske organizacije za preventivnu i alternativnu medicinu, kao i na američku asocijaciju za prirodne medicine. Učestvovala je na 5 svjetskih kongresa alternativne medicine.

O firmi "Matija d.o.o."

Porodična tradicija bavljenjem ljekovitim biljem datira još od daleke 1971.godine,kada je Matija Paunovski poštujući sve zakone i propise u tadašnjoj državi,vezane za obavljanje te djelatnosti, osnovala porodičnu firmu MATIJA vlasništva Matije i Milenka Paunovskog.Od osnivanja firme do 1992.godine MATIJA je imala 157 biljnih apoteka na području cijele bivše Jugoslavije i započela pravljenje prve klinike za liječenje ljekovitim biljem na Trebeviću.

Sada je to firma koja u svom proizvodnom pogonu,koristeći savremene tehnologije se bavi sakupljanjem,otkupom I preradom ljekovitog bilja. Posebna pažnja se polaže na proizvodnju preparata na bazi meda sa biljnim dodacima koji su patentno zaštićeni pod imenom MATIJASIN,prepoznatljivog su kvaliteta i načina pravljenja jer se pripremaju od svježih sokova hercegovačkog bilja .

Proizvodni pogon je registriran za proizvodnju dodataka prehrani,skladištenje meda i proizvodnju proizvoda na bazi meda sa područjem trgovanja na domaćem i inostranom tržištu.

Milenko Paunovski

Milenko Paunovski je nadmašio svoju majku Matija Paunovski u pripremanje bilnjih preparata. Rođen je 15.05.1955 u Mostaru. Njegova velika ljubav prema prirodi i biljnog preparatima postala je onda kad je vidio koliko priroda pomaže kod njegovoj bolesne majke Matije od Karcinoma 1971, iako on završio za mašinski inžinjer nastavio je sa svojom majkom da priprema biljneg preparate i usavršava se u njihovoj izradi. Njegova majka Matija često kaže: Moj sin Milenko zna sve isto kao i ja, a i mnogo više nego ja. Zato se Matija sa svojim sinom Milenkom mnogo ponosi i kaže da ima pravog naslednika.