Kontakt

BILJNA PRODAVNICA MATIJA PAUNOVSKI

Zelenih beretki 28
(kod hotela Evropa)
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 33 536 124
E-mail: info@apotekamatija.ba

Mala aleja 67 KSC Ilidža
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 33 626 200